Lokala regler.

 

 

 

Stenar i bunker får flyttas enligt regel 24:1 ”flyttbart hindrade föremål”.

 

150 m markeringar, vägar inom banan, sprinklerlock på fairway samt träd/buskar med stödpinne
eller märkband spelas enligt regel 24:2 a + b ”oflyttbart hindrande föremål”.

 

För sprinklerlock vid eller på green erhålles lättnad utan plikt enligt ;
Om bollen ligger utanför green på det spelande hålet, inte i ett hinder,
och inom två (2) klubblängder från  sprinklerlocket, får den flyttas, rengöras och droppas
på den närmaste plats som, inte är närmare hålet, inte har locket i spellinjen, inte är i ett hinder eller på green.

 

Grusfyllda ytdräneringsdiken på fairway och i semiruff

 är MUA, samt boll i  myrstack spelas enligt regel 25:1a + b

 ”onormala markförhållande”

 

MUA är markerat med Blå/Blå-vita pinnar eller med ”sprayfärg”.

 

Bollen i diket bakom 9:ans green skall spelas enligt sidovatten R26.

(sidovattenmarkeringen sitter på slänten ner i diket, nedanför granplantorna.

Bollen spelas från droppruta (kan även vara med sprayad sinuslinje)

 

 

LOKALA BESTÄMMELSER

 

Användning av plastpeg på grästee är förbjudet.

 

Krattan SKALL ligga i bunker i spelriktningen.

 

Förbud att spela från TEE 3 mot bana 4.

 

Förbud att spela från TEE 18 mot bana 7.

 

Förbud att bryta in  hål 10 om spelare finns på 9:ans

 green eller fairway. (kontrollera om de avser att fortsätta på hål 10).