Prons verkstad

Tips på hur du får ordning på klubborna, m.m.

Reparationer:

Omgreppningar Från 40 kr till 100 kr beroende på grepp.
6 klubbor eller fler ger 10 % rabatt

Omskaftningar Stål: 200-800 kr beroende på skaft (exkl grepp)

Grafit: 400-1200 kr beroende på skaft (exkl grepp)

Loft/lie justering 35 kr per klubba,
6 klubbar eller fler ger 10 % rabatt

Förlängning/kapning 50 kr (exkl grepp)

Uppmätning av klubbor 350 kr - 50 min
(custom fitting=personlig utprovning), grepptjocklek,
loft/lie och skaft.
OBS Ingår i priset vid köp av klubbor !


Tillbaka